Megaland công ty môi giới bất động sản uy tín tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Được thành lập từ năm 2002 Megaland đã trải qua hơn 18 năm kinh nghiệm trong linh vực bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong 18 năm, Megaland đã tham gia môi giới các dự án lớn tại thị trường Việt Nam.

Kể ra các dự án lớn và đạt nhiều thành tích trong lãnh vực môi giới bất động sản. Các dự án tham gia triển khai có thể kể đến như: Gem Riverside, Saigon Riverisde, Aqua City, NamBan Villas, Sunrise City, Saigon Gateway, …

Hiện tại sau ảnh hường từ dịch Covid-19, Megaland vẫn tham gia triển khai khác dự án để tạo sự hồi phục của thị trường bất động sản. Cụ thể Megaland trở thành top công ty môi giới có nhiều giao dịch thành công nhất tại dự án: ECO Xuân, Skyline, LDG Sky ..

Sắp tới đây Megaland sẽ tham gia các dự án lớn thuộc khu vực tỉnh long an, tỉnh Bình Dương và các dự án đất nền tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm cũng như phát triển hệ thống và nguồn nhân lực. Đảm bảo mọi sự thay đổi của thị trường.

Megaland tích cực và luôn nỗ lực để tối ưu hóa chất lượng, nhằm đem đến sản phẩm, cơ hội đầu tư cho khách hang.

Với phương châm kinh doanh w2w, phải cùng với khách hang vì khách hàng là nhà đầu tư, Megaland đứng với vai trò nhà phân tích dự án, cơ hội đầu tư và an cư theo nhu cầu của khách hàng.

Bất động sản Megaland – Kiến tạo niềm tin, khẳng định vị thế!