Megaland công ty môi giới bất động sản uy tín tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Được thành lập từ năm 2002 Megaland đã trải qua hơn 18 năm kinh nghiệm trong linh vực bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.Trong 18 năm, Megaland đã tham gia môi giới các dự án lớn tại thị trường Việt Nam.Kể ra các dự án lớn và đạt nhiều thành tích trong lãnh vực môi giới bất động sản. Các dự án tham gia triển khai có thể kể đến như: Gem Riverside, Saigon Riverisde, Aqua City, NamBan Villas, Sunrise City, Saigon Gateway, …Hiện tại sau ảnh hường từ dịch Covid-19, Megaland vẫn tham gia triển khai khác dự án để tạo sự hồi phục của thị trường bất động sản. Cụ thể Megaland trở thành top công ty môi giới có nhiều giao dịch thành công nhất tại dự án: ECO Xuân, Skyline, LDG Sky ..